Välkommen till Praxia

Som student får du via Praxia veta när och i vilken verksamhet du ska göra din VFU, du kan ta del av information om verksamheten, vem du ska kontakta, etc. Praxia är ett digitalt system för studenter, universitet och verksamheter som används vid planering, genomförande och uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Du som tar emot studenter får via Praxia veta vilka studenter som planeras att komma till er för VFU. Du ser även kontaktinformation både till student och lärarutbildning. Det är av yttersta vikt att du håller Praxia uppdaterad med förändringar i din verksamhet.

Dina uppgifter är trygga i Praxia

I Praxia behandlas personuppgifter i enlighet med Örebro universitets dataskyddspolicy. Du kan ta del av hur Örebro universitet förhåller sig till den EU-lagstadgade dataförordningen (GDPR) här

Klicka här för att logga in i Praxia.